Det första 3G-nätet som täcker 8 860 000 svenskar är klart

2006-12-01

Det första 3G-nätet i Sverige som uppfyller tillståndsvillkorens täckningskrav är nu klart. I dag rapporterade SULAB, Telia Soneras och Tele 2:s gemensamma bolag för 3G-utbyggnad, till Post- och telestyrelsen, PTS, att bolagets nät täcker 8 860 000 personer. Det var denna befolkningstäckning som operatörerna utlovade när 3G-licenserna delades ut, och som skrevs in i tillståndsvillkoren.

I augusti 2006 underrättade PTS 3G-tillståndshavarna om hur lång tid de får för att bygga klart 3G-näten. Sluttidpunkterna baserades på operatörernas egna beräkningar av när näten beräknas vara klara. PTS gav Hi3G och Telenor till den 1 juni 2007 att bygga klart. Tele 2 och Telia Sonera skulle vara klara med sitt nät den 1 december 2006.

PTS kommer att fortsätta följa upp täckningen i operatörernas nät. Det handlar om mätningar av hur starka signalerna från sändarna i mobilnäten är.

PTS har hittills provmätt operatörernas nät i cirka 50 kommuner. Rapporter om genomförda mätningar finns tillgängliga på PTS webbplats.

För mer information:
Catarina Wretman, chef för spektrumavdelningen, tfn: 0708-567 211