Marianne Treschow vice ordförande i EU-grupp för spektrumstrategier

2006-10-30

PTS generaldirektör Marianne Treschow utsågs i förra veckan till vice ordförande i Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Gruppen består av representanter från EU:s medlemsstater och kommissionen. Dess roll är att bistå och ge underlag till kommissionen i strategiska spektrumfrågor.

Vice ordförandeskapet innebär att Marianne Treschow kommer att bli ordförande i RSPG från nästa höst. Sverige har sedan starten varit aktivt i gruppen och kommer under de närmaste åren att driva ett antal frågor, bland annat:

  • hanteringen av de frekvenser som frigörs när de analoga tv-näten släcks.
  • att fortsätta arbetet mot en liberaliserad spektrumhantering i Europa.
  • att knyta tätare kontakter med European Regulators Group (ERG/IRG), den sammanslutning som arbetar med konkurrensfrågor inom sektorn elektronisk kommunikation på EU-nivå.

Läs mer om RSPG: