PTS presenterar spektrumpolicy

2006-10-12

PTS har fastställt en policy för spektrumförvaltningen i Sverige. Syftet är att skapa en förutsägbarhet kring PTS framtida agerande, på kort och lång sikt, för marknadens aktörer.

Spektrumpolicyn formulerar bland annat att:

  • tillstånd att använda radiosändare skall vara så teknik- och tjänsteneutrala som möjligt.
  • när urvalsförfarande blir aktuellt skall auktion tillämpas i första hand.
  • andrahandshandel (överlåtelse av tillstånd) skall underlättas.
  • när risken för skadlig störning är liten och hinder i övrigt inte föreligger skall undantag från tillståndsplikt införas.

I spektrumpolicyn presenterar PTS långsiktiga mål, grundprinciper, policy och mål på medellång sikt för spektrumförvaltningen i Sverige. Myndigheten anser att spektrum skall förvaltas på ett sätt som ger största möjliga nyttjandegrad och samhällsnytta, vilket i sin tur främjar innovation, teknikutveckling och ett ökat utbud av radiobaserade tjänster.

Policyn har samråtts med marknaden och kommer även att diskuteras under det Forum för radiofrågor som genomförs den 25 oktober, där marknadsaktörer och representanter för PTS deltar.

Läs spektrumpolicyn

Läs samrådssvaren

Läs mer om Forum för radiofrågor

För mer information:

Magnus Falk, stf chef för spektrumavdelningen, tfn: 08-678 56 47