Små FM-sändare tillåtna från första oktober

2006-09-28

Från första oktober 2006 får FM-sändare med låg uteffekt användas fritt utan tillstånd. Dessa små sändare kan användas för att överföra ljud trådlöst på korta avstånd från till exempel MP3-spelare till vanliga FM-radiomottagare.

Undantaget från den tidigare tillståndsplikten har godkänts av EU och PTS styrelse har fastställt föreskrifter om undantag för sådana sändare.

För att FM-sändare med låg uteffekt ska få säljas och användas i Sverige måste de uppfylla gemensamma europeiska krav. Det innebär bland annat att de ska vara CE-märkta.

Mer information för tillverkare och återförsäljare

Föreskriften

För vidare information:
Catarina Wretman, chef för spektrumavdelningen, tfn 0708-567211.