Stort intresse för trådlöst bredband i alla svenska kommuner

2006-09-04

Post- och telestyrelsen, PTS, fick in totalt 1 441 ansökningar från 53 sökande för att få 580 kommunbaserade tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz-bandet. Eftersom antalet ansökningar i samtliga kommuner är fler än antalet tillgängliga tillstånd kommer tillstånden att fördelas med hjälp av auktion.

PTS ser positivt på att marknaden visar så stort intresse för att bygga ut trådlöst bredband i Sverige.

PTS har beslutat att det i den aktuella tilldelningen ska delas ut två tillstånd i de flesta kommunerna. Det har kommit in mellan tre och sju ansökningar om tillstånd i samtliga kommuner. Det råder alltså konkurrens om tillstånden, vilket leder till att PTS inte i nuläget kan dela ut några tillstånd.

När det finns konkurrens om tillstånd kan PTS avgöra vilken aktör som ska tilldelas ett tillstånd på tre olika sätt. Det kan ske med hjälp av auktion, genom så kallad skönhetstävling eller genom en kombination av båda dessa metoder. PTS har i sitt policyarbete föreslagit att myndigheten i första hand ska använda auktioner för att fördela tillstånd då det finns konkurrens.

Nästa steg i PTS arbete kring tillstånd för trådlöst bredband blir att utarbeta föreskrifter där de villkor som gäller för tillstånden och de regler som gäller vid auktionsförfarandet specificeras. En auktion kommer att kunna hållas under 2007. I samband med auktionen kommer ytterligare fyra tillstånd per kommun, främst anpassade för mobila bredbandstillämpningar, att kunna tilldelas.

Läs mer om trådlöst bredband

För mer information:
Urban Landmark, chef enheten för mobiltelefoni och trådlöst bredband, tfn: 08-678 56 89