Effektivare frekvensanvändning hos Försvarsmakten kan frigöra värdefullt spektrumutrymme

2007-10-01

PTS redovisar i dag ett regeringsuppdrag där myndigheten har undersökt effektiviteten i frekvensanvändningen, främst hos Försvaret.

Utredningen visar att Försvarsmakten har ett stort behov av och förfogar över ett stort frekvensutrymme, men att det samtidigt finns en potential för en mer effektiv frekvensanvändning. Detta skulle kunna frigöra frekvenser för annan användning. Försvarsmaktens frekvenser har sammantaget ett stort ekonomiskt värde och de finns delvis i frekvensband som är attraktiva för civil användning. PTS avser att genom dialog med Försvarsmakten verka för en mer effektiv frekvensanvändning.

Den aktuella rapporten kommer också att tjäna som ett underlag till den offentliga utredning om radiofrekvensanvändning som ska lämna sitt slutbetänkande den 30 juni 2008.

Ta del av rapporten

För mer information:
My Bergdahl, chef för enheten för spektrumregler, tfn: 0730-665 723