Marianne Treschow ny ordförande för RSPG

2007-11-23

Den 22 november valdes PTS generaldirektör Marianne Treschow till ordförande för Radio Spectrum Policy Group (RSPG).

Denna grupp är rådgivande till EU-kommissionen i strategiska frågor som rör hanteringen av radiospektrum. RSPG har bland annat tagit fram en rad vägledande dokument (s.k. opinions) som rör liberalisering av spektrumhanteringen inom EU.

– Jag ser fram emot att under ett år ha möjligheten att leda RSPG framåt. Radiospektrum är en viktig resurs som kan ge stor samhällsnytta för EU:s konsumenter i form av till exempel trådlösa bredbandstjänster. En mer liberal spektrumhantering ger förutsättningarna för att denna resurs utnyttjas på bästa sätt, säger Marianne Treschow.

En viktig punkt på RSPG:s agenda under Marianne Treschows år som ordförande är att öka samverkan med European Regulators Group (ERG), eftersom spektrum- och konkurrensfrågor numera är så tätt sammanflätade. ERG arbetar för en mer harmoniserad tillämpning av EU:s konkurrensfrämjande regelpaket inom sektorn elektronisk kommunikation.

Läs mer om RSPG här 

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55