Nordisk Mobiltelefon Sverige AB tilldelas 450-bandet

2007-08-15

Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat att Nordisk Mobiltelefon Sverige AB ska få det frekvensutrymme som blir tillgängligt när Telia Soneras tillstånd för NMT450 går ut vid årsskiftet.

Sedan 2005 har Nordisk Mobiltelefon Sverige AB (NMAB) 40 procent (2x1,8 MHz) av det frekvensutrymme som är tillgängligt för mobiltelefoni i 450 MHz-bandet. NMAB har ansökt om att få resterade frekvensutrymme när Telia Soneras tillstånd för NMT450 löper ut den 31 december 2007. NMAB har i sin ansökan framfört att de vill kunna erbjuda sina kunder mobiltelefoni, fast telefoni och mobilt bredband med CDMA-teknik.

PTS har beviljat NMAB:s ansökan och tilldelar hela det återstående utrymmet om 2x2,7 MHz. Redan i samband med tilldelningen till NMAB 2005 uttryckte PTS att det är naturligt och rimligt att företaget får tillgång till ytterligare frekvensutrymme vid behov. PTS menar också att frekvensutrymmet är så litet att en operatör behöver hela frekvensbandet för att kunna erbjuda såväl tal som avancerade tjänster som kräver hög överföringshastighet.

PTS vill med denna tilldelning ge möjlighet till ökad tillgång till bredbandstjänster i glesbygd.

Tilldelningen gäller från 1 januari 2008 till och med 4 mars 2020.

Beslut (pdf, öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Urban Landmark, spektrumavdelningen, tfn 0708-11 40 74

Bakgrund:
NMT var det första mobiltelefonisystem som togs i bruk i Sverige (1981). NMT täcker ca 80 procent av Sveriges yta och är det system som har bäst yttäckning i glesbygdsområden. Det används i dag främst av yrkesanvändare inom skogs- och lantbruk, transportnäring samt i båtar och sommarstugor.

Ett nytt digitalt mobiltelefonisystem byggs av Nordisk Mobiltelefon Sverige AB i 450 MHz-bandet och det ska ersätta NMT450 när Telia Soneras tillstånd löper ut vid årsskiftet. Det nya systemet ska enligt tillståndsvillkoren erbjuda mobiltäckning på minst 80 procent av ytan i varje län senast den 1 juli 2007.