Nya föreskrifter förenklar för användare av radiosändare

2007-06-29

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare. Föreskrifterna innehåller tolv nya undantag som gör det enklare och billigare för fler användare, tillverkare och återförsäljare av radiosändare.