PTS auktion av spektrum i 3,6 GHz-bandet startar i dag

2007-11-12

I dag startar Post- och telestyrelsens (PTS) auktion för att dela ut 1 160 tillstånd i 3,6 GHz-bandet. 50 företag har anmält sig till auktionen, som går att följa på Internet.

Auktionen är den första spektrumauktionen i Sverige som hålls på Internet. Den genomförs i slutna budrundor, och den som vill följa auktionen kan efter varje budrunda ta del av en rapport med anonymiserad information. Rapporten visar, för respektive tillstånd: gällande högsta bud (i kronor), antal nya bud och antal bindande bud. Rapporten publiceras på en webbplats på Internet.

Auktionens första budrunda var två timmar lång, men tiden för budrundorna kommer att minska successivt. Auktionen beräknas pågå i 1-2 veckor.

Tillstånden kan till exempel användas för att bygga trådlösa bredbandsnät.

Till webbplatsen med rapporten

Information om hur man tolkar rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster) 
Mer information om auktionen

För mer information:
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Bakgrund

PTS bjöd i juni in intresserade att anmäla sig till auktionen för att dela ut tillstånd i 3,6-3,8 GHz-bandet. Sista anmälningsdag var den 10 september. 50 företag har godkänts för att delta i auktionen Det finns fyra tillstånd i varje kommun, två FDD- och två TDD-tillstånd. I övrigt är tillstånden inte förenade med några krav på viss teknik, inte heller på vissa tjänster eller utbyggnad.

Syftet med PTS tilldelning av tillstånd är att ge förutsättningar för att operatörer ska kunna bygga bredbandsnät, vilket kan öka utbudet och konkurrensen på bredbandsområdet. I förlängningen är målsättningen att fler konsumenter ska få tillgång till bredbandstjänster.