PTS auktionsregler för trådlösa tjänster beslutade

2007-12-19

Under första halvåret 2008 planerar Post- och telestyrelsen, PTS, att genom två auktioner dela ut tillstånd för trådlösa tjänster i 2,6 GHz-bandet och i 1900-1905 MHz-bandet. PTS styrelse har nu fattat beslut om föreskrifter för auktionerna.

Hur en spektrumauktion ska gå till regleras i föreskrifter och i en allmän inbjudan till ansökan. Föreskrifterna för auktionen i 2,6 GHz-bandet (2500-2690 MHz) har nu beslutats av PTS styrelse. I början av 2008 planerar PTS att publicera en allmän inbjudan till ansökan till auktionen med en svarstid på ungefär två månader.

PTS styrelse har också fattat beslut om föreskrifter för tilldelningen av tillstånd i 1900-1905 MHz-bandet. Även den auktionen är planerad till första halvåret 2008.

PTS tilldelning av nationella tillstånd i 2,6 GHz-bandet ger förutsättningar för att enskilda slutanvändare får tillgång till mobila bredbandiga tjänster. Tillstånden, som är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala, kan exempelvis användas för mobiltelefoni eller trådlöst bredband.

PTS publicerar också en sammanställning av de remissvar som inkom tidigare i höst och PTS kommentarer till dessa.

För mer information:
Johan Mårtensson, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 073-066 57 25