PTS bjuder in till auktion för trådlöst bredband

2007-06-27

PTS bjuder in intresserade att anmäla sig till den auktion som PTS håller i höst för att dela ut tillstånd i 3,6-3,8 GHz-bandet. Sista anmälningsdag är den 10 september.

PTS planerar att i november dela ut totalt 1 160 tillstånd genom en auktion på Internet. För att få delta i auktionen måste man anmäla sig och även betala in en deposition. Sista dag för detta är den 10 september.

Det finns fyra tillstånd i varje kommun, två FDD- och två TDD-tillstånd. I övrigt är tillstånden inte förenade med några krav på viss teknik, inte heller på vissa tjänster eller utbyggnad.

Syftet med PTS tilldelning av tillstånd är att ge förutsättningar för att operatörer ska kunna bygga bredbandsnät, vilket kan öka utbudet och konkurrensen på bredbandsområdet. I förlängningen är målsättningen att fler konsumenter ska få tillgång till bredbandstjänster.

Läs Allmän inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)
Webbaserad auktionsguide – till stöd och hjälp för intresserade

För mer information: Joakim Persson, projektledare, tfn 0705-73 75 72


Bakgrund

PTS bjöd i juni 2006 in till ansökan om tillstånd med kommunal geografisk omfattning för trådlöst bredband i 3,6–3,8 GHz-bandet. När ansökningstiden gick ut i augusti 2006 var antalet ansökningar fler än antalet tillgängliga tillstånd i samtliga kommuner. Inga tillstånd kunde därför delas ut direkt. PTS beslutade i stället att i enlighet med PTS spektrumpolicy dela ut tillstånden genom en auktion.

FDD (Frequency Division Duplex) är en teknik där kommunikationen till respektive från basstationen sker i separata frekvenskanaler.

TDD (Time Division Duplex) är en teknik där kommunikationen till och från basstationen sker inom samma frekvenskanal men i olika tidsluckor.