PTS undersöker intresset för och konsulterar marknaden om användning av 1900-1905 och 2500-2690 MHz-banden

2007-04-02

PTS överväger att tilldela tillstånd i 1900-1905 och 2500-2690 MHz-banden. PTS undersöker härmed marknadens intresse för dessa tillstånd. PTS efterfrågar i en konsultation också marknadens synpunkter på förslagen.

Post- och telestyrelsen, PTS, har för avsikt att under första halvåret 2008 tilldela tillstånd i frekvensbanden 1900-1905 och 2500-2690 MHz. Frekvenserna anses bland annat vara intressanta för höghastighetstjänster inom mobiltelefoni samt trådlöst bredband.

Intresseundersökning

I och med den aktuella intresseundersökningen ger PTS marknadens aktörer möjlighet att anmäla intresse för att använda dessa frekvensutrymmen. Anmälningstiden går ut den 2 maj. Utifrån svaren i intresseundersökningen kommer PTS att bedöma om det föreligger frekvensbrist, det vill säga om det finns fler intresserade än det finns möjliga tillstånd. Om det föreligger frekvensbrist kommer tillstånden att tilldelas genom en auktion, i enlighet med PTS policy.

Konsultation

PTS presenterar i denna konsultation förslag till utformningen av tillstånden. Marknadsaktörerna har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 2 maj.

PTS föreslår bland annat:

  • att tillstånden ska vara nationella
  • att frekvensbandet 2500–2690 MHz tilldelas teknik- och tjänsteneutralt, med tekniska begränsningar för att möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande och minska risken för skadlig störning samt att frekvensbandet 1900–1905 tilldelas för UMTS-TDD
  • att frekvensbandet 2570–2620 MHz tilldelas för TDD-användning och frekvensbanden 2500–2570 och 2620–2690 MHz för FDD-användning
  • att tillstånden inte förenas med några krav på utbyggnad eller täckning
  • att ett spektrumtak om totalt 110 MHz införs för den som ansöker om både FDD- och TDD-frekvenser i frekvensbandet 2500–2690 MHz. Vid ansökan om enbart FDD-frekvenser eller enbart TDD-frekvenser gäller inget spektrumtak.

Intresseundersökning och konsultation (pdf, öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Åsa Möller, projektledare, tfn: 08-678 56 51