Positivt regeringsbeslut om fördelning av tv-frekvenser

2007-12-20

Regeringen beslutade den 19 december om hur de frekvenser som blivit lediga efter övergången från analoga till digitala tv-sändningar ska fördelas.

72 MHz av utrymmet kommer att kunna fördelas av PTS, och därigenom göras tillgängligt för nya tjänster. Först krävs dock en omplanering i de aktuella frekvensbanden. Detta arbete kommer PTS att få ett regeringsuppdrag att utföra, och därefter kan PTS gå vidare med att förbereda en tilldelning av tillstånd.

- Det är mycket positivt att regeringen fattat beslut i den här frågan. Jag är också mycket nöjd med att regeringen hittat en lösning som gör att både telekom- och tv-industrin kan utveckla nya tjänster som kommer att vara till nytta för konsumenterna. De aktuella frekvenserna är attraktiva för många olika slags tjänster, som trådlöst bredband, mobiltelefoni, mobil-tv eller vanlig tv, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör.

PTS lämnade hösten 2006 en rapport till regeringen som bland annat beskriver möjliga användningsområden för de frigjorda tv-frekvenserna.

För mer information:
Johan Mårtensson, chef spektrummarknadsavdelningen, tfn: 0730-66 57 25

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till debattartikel från närings- och kulturministrarna

Länk till PTS rapport om användning av tv-frekvenserna (pdf, öppnas i nytt fönster)