2008

PTS vill möjliggöra GPS-spårning av jakthundar

2008-06-03 PTS föreslår att två nya radiokanaler undantas från tillståndsplikt för att möjliggöra användning av utrustning för spårning av jakthundar.

PTS bjuder in till förberedelsemöte 17 juni inför nästa ECC-möte

2008-05-21 Anmälan om deltagande senast 26 juni

PTS förelägger Teracom att hålla kostnadsorienterade priser

2008-05-07 PTS förelägger idag Teracom om nivån på de kostnadsorienterade priser företaget högst får ta ut för att efterleva sina skyldigheter.

Inbjudan till diskussionsmöte angående repeateranvändningen i Sverige

2008-04-18 Mötet äger rum den 5 maj.

PTS auktion av spektrum i 2,6 GHz-bandet startar i dag

2008-04-14 I dag startar PTS auktion för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet.

PTS föreslår generiska föreskrifter för framtida spektrumauktioner

2008-04-10 PTS vill med förslaget förenkla och förbättra förberedelserna inför framtida spektrumauktioner.

Marianne Treschows tal i Göteborg som RSPG-ordförande

2008-03-03 Tal från konferensen "The Broadband Future" i Göteborg 27 februari.

Nytt nationellt nät för analoga ljudradiosändningar tekniskt möjligt

2008-02-15 PTS har utrett möjligheterna att frigöra frekvenser i FM-bandet.

Förändringar för användning av trådlösa mikrofoner i TV-banden

2008-02-13 Nya tillstånd kommer i framtiden att ges inom frekvensområdet 470–790 MHz.

Inbjudan till förmöte, 24 januari 2008, inför WGSE 49

2008-01-23 WGSE #49 äger rum den 28 januari - 1 februari 2008 i Ljubljana.

Sida 2 av 3
« 1 2 3 »