2008

PTS planerar auktion av blocktillstånd i 28 GHz-bandet

2008-01-21 PTS ska nu påbörja planeringen av en auktion i 28 GHz-bandet.

Garmin Astro (utrustning för spårning av hundar) får inte säljas eller användas i Sverige

2008-01-16 Garmin Astro är en hundspårningsutrustning som använder radiosändare för att skicka signaler om hundars position till en mottagare med karta.

PTS överklagar länsrättens beslut om frekvenser i 450 MHz-bandet

2008-01-11 PTS överklagar länsrättens beslut att inte låta Nordisk Mobiltelefon AB få använda de frekvenser som blivit tillgängliga efter nedsläckningen av det analoga mobilnätet NMT 450.

Förberedelsemöte fredagen den 25 januari 2008 inför WGRA-möte

2008-01-11 Working Group Regulatory Affairs (WGRA) inom CEPT/ECC har möte den 29 januari – den 1 februari 2008.

Sida 3 av 3
« 1 2 3