Förändringar för användning av trådlösa mikrofoner i TV-banden

2008-02-13

Tillstånden för användning av trådlösa mikrofoner i frekvensutrymmet 790–862 MHz har i dag en giltighetstid fram till den 31 december 2008. Möjligheten till förnyat tillstånd i samma frekvensutrymme är begränsad. Nya tillstånd kommer i framtiden att ges inom frekvensområdet 470–790 MHz.

PTS utfärdar tillstånd enligt Lagen om elektronisk kommunikation för användning av trådlösa mikrofoner inom det frekvensområde som används för marksänd digital TV. Hittills gäller detta för frekvensområdet 470–862 MHz och görs på så sätt att de trådlösa mikrofonerna tilldelas frekvenser som inte används för marksänd TV inom det aktuella geografiska området. Utöver detta kan även frekvensområdet 863–865 MHz användas för trådlösa mikrofoner med en högsta uteffekt om 10 mW då denna användning är undantagen från tillståndsplikt enligt PTS föreskrift (PTSFS 2007:4).

Den 19 december 2007 beslutade regeringen att frekvensområdet 790–862 MHz i framtiden inte längre ska användas för marksänd digital TV i Sverige. PTS har fått ett uppdrag av regeringen enligt regleringsbrevet för 2008 som innebär att PTS ska ta fram en plan för hur detta frekvensområde ska utrymmas och TV-sändarna istället flyttas ned till frekvensområdet 470–790 MHz. Planen ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2008.

Resultatet av regeringens beslut blir att inga TV-sändningar äger rum inom 790–862 MHz (800 MHz-bandet), vilket ger PTS möjlighet att enligt lagen om elektronisk kommunikation tilldela spektrum inom detta frekvensområde. Detta kommer att inskränka på möjligheten att i framtiden använda frekvensutrymmet 790–862 MHz för trådlösa mikrofoner.

Tillstånden för användning av trådlösa mikrofoner i frekvensutrymmet 790–862 MHz har i dag en giltighetstid fram till den 31 december 2008. Möjligheten till förnyat tillstånd i samma frekvensutrymme efter tillståndsperioden är begränsad. Nya tillstånd för trådlösa mikrofoner kommer i framtiden att ges inom frekvensområdet 470–790 MHz. Alla berörda tillståndshavare kommer att delges information om dessa förändringar.

För ytterligare information:
Ulf Johansson, chef för enheten för fast radio, satellit och rundradio, tfn: 08-678 55 92