Förberedelsemöte torsdagen den 18 september 2008 inför WGRA-möte

2008-08-29

Working Group Regulatory Affairs (WGRA) inom CEPT/ECC har möte den 23- 26 september 2008. Agenda och dokument för mötet återfinns på ERO:s webbplats, www.ero.dk.

PTS håller förberedelsemöte den 18 september 2008 kl. 1300 i PTS lokaler, Birger Jarlsgatan 16. Anmälan om deltagande kan göras via e-post till Elsy Arwidson, elsy.arwidson@pts.se. Ange vilka frågor som Du vill diskutera.