Inbjudan till förmöte, 24 januari 2008, inför WGSE 49

2008-01-23

WGSE #49 äger rum den 28 januari -1 februari 2008 i Ljubljana.

PTS bjuder nu in till ett förmöte inför ovanstående möte: Torsdagen den 24 januari, kl 9-11.30 i PTS lokaler.

Kontaktperson: Stefan Mattsson
mobil: 0708-114071
e-post: stefan.mattsson@pts.se