Inbjudan till förmöte 28 augusti 2008 inför nästa WGSE-möte

2008-08-21

Torsdagen den 28 augusti kl. 09.00-11.30 hålls förberedelsemöte på PTS inför WGSE i Vilnius 8-12 september 2008. 

Anmälan om deltagande till förberedelsemötet sker senast 27 augusti 2008 med e-post till stefan.mattsson@pts.se.