Länsrätten ger PTS rätt om frekvenser i 450-bandet

2008-06-19

Länsrätten har på nytt prövat PTS överklagade beslut om tilldelning av ytterligare frekvenser i 450-bandet till Nordisk Mobiltelefon AB(nu ICE.net). Länsrättens dom den 18 juni innebär att PTS beslut står sig, och att ICE.net förfogar över hela frekvensutrymmet i 450-bandet.

Länsrätten skriver i domen bland annat att: "... PTS haft saklig grund för sin uppfattning att det inte fanns förutsättningar att medge ytterligare tillstånd i det aktuella frekvensbandet." och att "...PTS haft fog för att genom omprövning ge Nordisk Mobiltelefon möjlighet att nyttja det aktuella frekvensutrymmet."

Länk till domen