Nya föreskrifter för framtida spektrumauktioner

2008-06-30

Generiska föreskrifter om spektrumauktioner träder i kraft den 1 juli 2008. Föreskrifterna ska kunna användas vid framtida spektrumauktionerna oavsett vilket frekvensutrymme tilldelningen gäller.

PTS spektrumpolicy innebär att tilldelning av frekvensutrymme i första hand ska ske genom auktion. PTS har genomfört fyra auktioner hittills och för var och en av dessa har särskilda föreskrifter och allmän inbjudan till ansökan tagits fram. Erfarenheten har visat att arbetsprocessen vid auktioner behöver förenklas.

Med de nya generiska föreskrifterna går förberedelserna för auktioner snabbare. Det medför besparingar i arbete och kostnader, utan att möjligheterna till samråd med intressenterna försämras.

PTS uppnår med de generiska föreskrifterna regelförenkling, ökad förutsebarhet och tydlighet samt förbättrad kvalitet.

Läs föreskrifterna

För ytterligare information:
Johan Mårtensson, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0730-66 57 25.