PTS auktion av spektrum i 2,6 GHz-bandet startar i dag

2008-04-14

Tillstånden kan till exempel användas för mobiltelefoni och mobilt bredband. Auktionens förlopp går att följa i slutet av varje dag på PTS webbplats.

När det råder konkurrens om tillstånd har PTS som policy att i första hand tilldela tillstånd genom auktion. Auktionen i 2,6 GHz-bandet är den andra spektrumauktionen i Sverige som hålls på Internet. Auktionen beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar.

Genom att göra frekvenserna i 2,6 GHz-bandet tillgängliga för marknadens aktörer ger PTS förutsättningar för slutanvändare att få tillgång till mobila kommunikationstjänster med hög kapacitet. Tillstånden i 2,6 GHz-bandet är teknik- och tjänsteneutrala och kan exempelvis användas för mobiltelefoni och mobilt bredband. 

I slutet av varje dag kommer PTS att publicera information om hur många budrundor som genomförts och hur stor summa de gällande högsta buden i varje budrunda omfattar, se www.pts.se/2.6-auktion.

PTS publicerar av sekretesskäl inte namn på budgivare innan auktionen avslutats och beslut om tilldelning av tillstånd eller avslag har meddelats.

För mer information:
Johan Mårtensson, avdelningschef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0730-66 57 25

Fakta om auktionen
Auktionen omfattar 15 frekvensblock, 14 FDD- och 1 TDD-block, totalt 190 MHz. I övrigt är tillstånden inte förenade med några krav på viss teknik, inte heller på vissa tjänster eller utbyggnad.