PTS föreslår generiska föreskrifter för framtida spektrumauktioner

2008-04-10

Föreskrifterna ska kunna användas oavsett vilken tidpunkt eller vilket frekvensutrymme tilldelningen gäller.

PTS spektrumpolicy innebär att tilldelning av frekvensutrymme i första hand ska ske genom auktion. PTS har genomfört tre auktioner hittills (och ytterligare en inom kort) och för var och en av dessa har föreskrifter och allmän inbjudan till ansökan tagits fram. Erfarenheten visar att arbetsprocessen vid auktioner behöver förenklas. Med förslaget vill PTS åstadkomma inte bara regelförenkling utan också ökad förutsebarhet och tydlighet samt förbättrad kvalitet. Därför föreslår PTS föreskrifter som ska kunna tillämpas vid alla framtida spektrumauktioner. Förberedelserna kan därmed också snabbas upp vilket medför besparingar både i arbete och kostnader.

PTS vill ha synpunkter på förslaget till föreskrifter senast 2 maj 2008.

Läs förslaget till föreskrifter

För ytterligare information:
Johan Mårtensson, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0730-66 57 25.