PTS möjliggör nytilldelning i 800 MHz-bandet

2008-12-03

PTS presenterar nu en planeringslösning för marksänd digital TV i UHF. Lösningen innebär att inga TV-sändningar kommer äga rum i frekvensutrymmet 790-862 MHz (800 MHz-bandet), vilket gör det möjligt att nytilldela bandet.

Kommunikationsmyndigheten PTS har fått i uppdrag av regeringen att redovisa en planeringslösning för marksänd digital TV. Denna slutrapport avser frekvensbandet 470-790 MHz (UHF).

Planeringslösningen för UHF bygger på att inga TV-sändningar ska ske i frekvensutrymmet 790-862 MHz. Existerande sändare i utrymmet planeras i stället till området 470-790 MHz. PTS anser att det är möjligt att en sådan omställning kan ske under 2009.

Planeringslösningen innebär en utökning från fem till sex helt nationella nätlager i utrymmet 470-790 MHz. Detta kan inte åstadkommas fullt ut för det sjätte nätlagret utan att berörda grannländer ger sitt medgivande. Den internationella koordineringen pågår och kommer att fortsätta tills det finns en ömsesidig överenskommelse om frekvensanvändningen.

Den här lösningen gör det möjligt att nytilldela i 800 MHz-bandet, men en tilldelning kommer inte att påbörjas innan det finns en tillräckligt stabil internationell harmonisering.

PTS presenterade redan i juni en delrapport som avsåg VHF-delen av uppdraget, dvs frekvensbandet 174–230 MHz.


För mer information:
Johan Mårtensson, chef på spektrummarknadsavdelningen, tfn 0730-665725

Fakta:

Med planeringslösning avses frekvensresurser som har koordinerats internationellt (inte den detaljerade nätplaneringen).