PTS öppnar för digitala TV-sändningar i VHF

2008-06-25

PTS presenterar nu en planeringslösning för marksänd digital TV i VHF. Frekvensutrymmet 174–230 MHz kan börja delutnyttjas inom det närmaste året.

Kommunikationsmyndigheten PTS har fått i uppdrag av regeringen att till i december 2008 redovisa en planeringslösning för marksänd digital TV. PTS presenterar redan nu en delrapport som avser VHF-delen av uppdraget, dvs frekvensbandet 174–230 MHz.

Sverige har en internationellt koordinerad frekvensresurs för ett rikstäckande lager marksänd digital TV i frekvensbandet 174–230 MHz. Frekvensutrymmet kan börja delutnyttjas det närmaste året, förutsatt att sändningstillstånd enligt radio- och TV-lagen har utfärdats.

Frekvenserna begränsas av skydd för marksänd analog TV och marksänd digital radio och TV i våra grannländer, främst Danmark, Norge och Polen. Begränsningarna finns specificerade i bilaterala avtal. Den marksända analoga TV:n skyddas dock endast under en övergångsperiod, som längst till 2015.

Vilken täckning som uppnås i nätet beror på hur sändarnätet utformas.

Den slutliga rapporten, som avser 470-790 MHz (UHF), ska PTS redovisa senast den 15 december 2008.

Ta del av rapporten

För mer information:
Johan Mårtensson, chef på spektrummarknadsavdelningen, tfn 0730-665725

Fakta:
Med planeringslösning avses att frekvensresurser, som har koordinerats internationellt, finns tillgängliga (inte den detaljerade nätplaneringen).