PTS tar fram ny modell för avgifter

2008-06-17

PTS planerar att ta fram en ny modell för avgifter inom radioområdet till 2010.

Kommunikationsmyndigheten PTS har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny modell för uttag av avgifter inom radioområdet. Avsikten med den nya modellen är att den ska ligga i linje med PTS spektrumpolicy och i större utsträckning medge teknik- och tjänsteneutrala tillstånd.

Grundprincipen för modellen blir, liksom i nuvarande modell, kostnadstäckning. Målsättningen är att den ska kunna hanteras med rimlig administration hos både tillståndshavare och PTS.

Modellen planeras att träda i kraft den 1 januari 2010 med en övergångsperiod som möjliggör omställning för tillståndshavarna.

För mer information:
Dana Galouzo, spektrummarknadsavdelningen, tfn 08-678 55 00.