2009

Studie om kompatibilitet mellan nät i 800 MHz-bandet och marksänd digital TV

2009-02-11 Studien utförd av Progira Radio Communication AB på uppdrag av PTS.

Spektruminnehav grund för ny avgiftsmodell

2009-01-15 PTS har tagit fram en ny modell för avgifter inom radio­området, som avses börja gälla 2010.

Sida 2 av 2
« 1 2