Lättnader för användare av amatörradio

2009-05-04

PTS föreslår bland annat att fler frekvensband för amatörradiotrafik och GSM-trafik på fartyg undantas från tillståndsplikt.

PTS vill undanta ytterligare två frekvensband för amatörradiotrafik (7000–7200 kHz och 50–52 MHz-banden). Förslaget läggs fram efter önskemål från användare av amatörradio. Frekvensbanden är internationellt utpekade som möjliga amatörradioband.

Detta skulle innebära att användarna får minskade kostnader i form av borttagna årsavgifter. PTS bedömer att de minskade kostnaderna för amatörradioanvändare sammantaget kommer att uppgå till minst 200 000 kr.

PTS genomför också ECC-beslutet om harmoniserad användning av GSM-kommunikation på fartyg registrerade i Sverige (gäller frekvensbanden 880–915/925–960 och 1710–1785/1805–1880 MHz). Beslutet innebär att GSM-basstationer får användas utan tillstånd ombord på fartyg inom territorialvattnet, utom inre vatten och hamnar.

EU-kommissionens beslut om harmoniserad användning för tillämpningar i intelligenta vägtransportsystem genomförs (gäller frekvensbanden 5875–5905, 5855–5875 och 5905–5925 MHz). Beslutet innebär att ITS-kommunikation får användas utan tillstånd mellan fordon och mellan fordon och vägkant. 

I övrigt föreslår PTS vissa förändringar av tidigare gällande bestämmelser.

Synpunkter på förslagen ska vara PTS tillhanda senast 22 juni 2009.

Läs förslaget till nya undantag från tillståndsplikt

För mer information:
Urban Landmark, t.f. chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 0708-11 40 74