PTS bjuder in till 800-forum den 7 maj 2009

2009-04-27

Inför nästa omgång internationella möten som berör frekvensbandet 790-862 MHz och skydd av tjänster i intilliggande frekvensband så planerar PTS att hålla det femte 800-forum mötet.

800-forum hålls för att ta fram svenska ståndpunkter för det internationella arbetet som berör bandet 790-862 MHz (800-bandet), det vill säga det frekvensutrymme som tidigare har använts för TV, men nu kommer att frigöras för annan fast och mobil användning. Exempel på frågor som behandlas i 800-forum är kanalplan för mobilanvändning i 800-bandet, skydd för TV-mottagningen i intilliggande band och vid landsgräns, PMSE-användning inom bandet 790-862 MHz, tekniska tillståndsvillkor för mobila och fasta system i 800-bandet.

Forumet underhåller en lista med svenska ståndpunkter att används som vägledning i det internationella arbetet i berörda grupper (CEPT: PT1, TG4, SE42, PTD  ITU-R: JTG 5-6, WP5D, WP6A). 

Mötet kommer att hållas torsdagen den 7:e maj 13.00-15.30 i PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16.

Anmälan om deltagande görs via e-post till Jan Boström (jan.bostrom@pts.se), senast den 6:e maj.