PTS bjuder in till spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet

2009-09-16

PTS kommer att hålla en spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet i november. Sista ansökningsdag är 26 oktober 2009.

Kommunikationsmyndigheten PTS planerar att genom en auktion dela ut tillstånd i 3,7 GHz-bandet (3,6-3,8 GHz). Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala och kan exempelvis användas för mobiltelefoni eller trådlöst bredband. 

Auktionen omfattar 758 kommunala tillstånd, men budgivare kan också gruppera tillstånden länsvis eller nationellt i sin budgivning (s.k. kombinatoriska bud). Dessutom finns ett ledigt nationellt utrymme om 2x20 MHz.

Den som är intresserad av att delta i auktionen ska skicka in en ansökan senast den 26 oktober. Då ska även en deposition vara inbetald.  

Auktionen genomförs i en sluten budrunda. Det innebär att buden ska skickas in tillsammans med ansökan (i ett förseglat kuvert). Kuverten med buden öppnas på auktionsdagen den 5 november.  

Om alla tillstånd inte tilldelas kan PTS komma att genomföra en ny auktion, inom ramen för samma ansökningsförfarande. Endast godkända budgivare från den första auktionen får då delta och de behöver inte inkomma med ny ansökan eller ny deposition.

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrummarknadsavdelningen, tel 0708-11 40 74 eller PTS presstjänst 08-678 55 55.

Bakgrund

2007 genomförde PTS en spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet. Då var det 1 160 lokala tillstånd som bjöds ut, fyra tillstånd i var och en av landets 290 kommuner. 402 tillstånd såldes. Det frekvensutrymme som de 758 osålda tillstånden omfattar tilldelas i denna auktion. Därutöver finns sedan tidigare ledigt frekvensutrymme i bandet.