PTS förslag till auktionsregler i 3,7 GHz-bandet på remiss

2009-06-10

Under hösten 2009 planerar kommunikationsmyndigheten PTS att dela ut tillstånd för trådlöst bredband i 3,7 GHz-bandet genom en auktion. PTS förslag till regler för auktionen skickas nu på remiss fram till 17 augusti.

Syftet med PTS tilldelning är att ge förutsättningar för operatörer att bygga bredbandsnät, vilket kan öka utbudet och konkurrensen på bredbandsområdet. I förlängningen är målsättningen att fler konsumenter ska få tillgång till bredbandstjänster.

PTS genomförde en auktion i 3,7 GHz-bandet under 2007. Då bjöds 1160 lokala tillstånd ut, fyra tillstånd i var och en av landets 290 kommuner. 402 tillstånd såldes till ett sammanlagt värde av 4 434 000 kronor.

Nu planerar PTS att sälja de återstående 758 tillstånden. I den här auktionen kan budgivarna själva välja om de vill lägga bud på tillstånd på kommunal nivå eller aggregerat på läns- eller nationell nivå. Därutöver finns ytterligare frekvensutrymme om 2×20 MHz i bandet. Detta utrymme säljs som ett eller två nationella tillstånd.

Hur auktionen ska gå till och hur tillstånden begränsas regleras i PTS föreskrifter för spektrumauktioner (PTSFS 2008:1), i ett begränsningsbeslut och i en allmän inbjudan. Begränsningsbeslutet och den allmänna inbjudan skickas nu på remiss. Synpunkter ska vara PTS tillhanda senast 17 augusti 2009.

Auktionen är planerad till i november 2009.

Länk till remissen

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 08-678 56 89
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Läs mer om tilldelningen:
pts.se/3700MHz-auktion