PTS medger överlåtelse av Nordisk Mobiltelefons tillstånd

2009-03-12

PTS har beslutat att medge att Nordisk Mobiltelefon överlåter sina radio- och nummertillstånd i det s.k. 450 MHz-bandet till Lagrummet December nr 1580 (bolaget kommer att byta namn till AINMT Sverige AB). PTS ser mycket positivt på att 450 MHz-nätet drivs vidare bl.a. eftersom nätet ger möjligheter till telefoni- och bredbandstjänster även i glesbygd. 450 MHz-bandets egenskaper gör det gynnsamt för stor yttäckning.

Det köpande bolaget ägs indirekt av den USA-baserade industrikoncernen Access Industries. Access Industries har i sin ansökan till PTS uppgett att bolaget kommer att driva vidare Nordisk Mobiltelefons (ice.nets) verksamhet på i princip samma sätt som tidigare och att ytterligare investeringar i bl.a. infrastruktur planeras.

Länk till beslutet

För ytterligare information:
Åsa Möller, stf chef spektrummarknadsavdelningen, tfn 0708-11 40 25