Studie om kompatibilitet mellan nät i 800 MHz-bandet och marksänd digital TV

2009-02-11

Studien utförd av Progira Radio Communication AB på uppdrag av PTS.

På PTS uppdrag har Progira Radio Communication AB utfört en studie för att analysera riskerna att störningar kan uppstå på marksänd digital TV under 790 MHz från ett nytt nät för mobil kommunikation i 800 MHz-bandet.

Möjligheterna för att kunna introducera nya kommunikationsnät i 800 MHz-bandet (790-862 MHz) utreds för närvarande i arbetsgrupper inom CEPT. Resultat från studien kan komma att användas i detta arbete.

Läs rapporten