2010

PTS vill ha synpunkter på förslag om hur 800 MHz-bandet ska tilldelas

2010-09-07 PTS efterfrågar marknadens synpunkter på PTS förslag om hur 800 MHz-bandet ska tilldelas. Svar ska ha inkommit senast 5 oktober.

PTS föreslår nya undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2010-09-06 PTS vill ha synpunkter på förslag till nya undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, bland annat att trådlösa mikrofoner ska kunna användas utan tillstånd i frekvensbandet 823-832 MHz.

PTS avvaktar med auktion i 1800 MHz-bandet

2010-09-03 PTS har beslutat att avvakta med inbjudan till spektrumauktion i 1800 MHz-bandet med anledning av den pågående rättsprocessen i bandet. En auktion under nuvarande förutsättningar skulle riskera att öka osäkerheten på marknaden.

Nya krav på tv-utrustning presenteras

2010-07-01 PTS deltar i internationellt harmoniseringsarbete för att minska risken för framtida störningar på tv. Igår presenterade PTS förslag till tekniska lösningar.

Trådlös kommunikation i bröllopsstockholm kräver extra frekvenser

2010-06-17 PTS har tilldelat extra frekvenser så att kommunikationen ska fungera under helgens kungliga bröllop.

Mer frekvenser till bredband

2010-05-31 PTS planerar att dela ut tillstånd i 1800 MHz-bandet genom en auktion. PTS förslag till auktionsregler remissas nu fram till 29 juni 2010.

Täckningskrav ska ge fler i Sverige bredband

2010-05-28 PTS föreslår att tilldelningen av frekvenser i 800 MHz-bandet ska förenas med krav på täckning.

Östersjöländer samarbetar över gränserna

2010-05-10 Länderna runt Östersjön samverkar inom frekvens­koordinering och marknads­kontroll.

PTS polisanmäler förfalskat radiotillstånd

2010-05-10 PTS polisanmäler ett radiotillstånd som ger sken av att vara utfärdat av PTS, men som är förfalskat.

Välkommen på hearing om 800 MHz-bandet

2010-03-17 Den 19 april håller PTS en tredje hearing om tilldelningen i 800 MHz-bandet.

Sida 2 av 3
« 1 2 3 »