2010

Frekvensplanen uppdaterad

2010-03-16 PTS har uppdaterat den svenska frekvensplanen.

Spektrumauktioner fungerar bra men PTS bör lyssna mer

2010-03-10 Spektrumauktioner fungerar bra, men PTS bör lyssna mer på marknaden. Det har framkommit i en undersökning av spektrumauktioner som beställts av PTS.

PTS förnyar tillstånd i 1800 MHz-bandet

2010-02-19 PTS har beslutat att tre tillståndshavare får behålla 2x10 MHz vardera. Den fjärde tillståndshavaren får 2x5 MHz. Detta för att de ska kunna fortsätta erbjuda mobiltelefoni via GSM.

PTS bjuder in till radiolänkforum

2010-02-16 Diskussion kring aktuella radiolänkfrågor den 25 mars 2010.

PTS förenklar för aktörer att ansöka om radiotillstånd

2010-02-01 Från och med den 1 februari 2010 kan aktörer ansöka om tillstånd för att använda radiosändare i 3,7 GHz-bandet på ett enklare sätt.

Förslag till reglering för radio i marknätet – EU-samråd inleds

2010-01-04 I dag skickar PTS slutligt förslag till reglering för radio i marknätet på samråd till EG-kommissionen och regleringsmyndigheter i Europa. De har till den 4 februari 2010 på sig att inkomma med synpunkter.

Sida 3 av 3
« 1 2 3