PTS planerar att tilldela 500 MHz de närmaste åren

2010-09-27

PTS presenterar nu en inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. Det handlar om drygt 500 MHz i olika typer av band. Närmast på gång är 800 MHz-bandet.

Kommunikationsmyndigheten PTS strävar efter att så snabbt möjligt som göra spektrum tillgängligt för marknaden. Konsumenternas efterfrågan ökar, de vill använda allt fler tjänster och de vill ha mobil tillgång till dem. Därför behövs mer IT-infrastruktur med hög kapacitet i Sverige, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. För att detta ska komma till stånd behöver marknaden tillgång till mer frekvenser, något som också behövs för att konkurrensen ska fungera.

PTS presenterar nu en inriktningsplan för hur myndigheten ska tilldela spektrum de närmaste åren. Inriktningsplanen beskriver även nuvarande användning i olika frekvensband.

- Med den här inriktningsplanen vill vi öka transparensen och därmed ge marknadsaktörerna bättre möjligheter att planera sina investeringar, säger Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd. Vi vet att det finns en efterfrågan på denna typ av information och vi hoppas att planen tillgodoser detta behov.

- Vi vill samtidigt poängtera att detta är en inriktning vi jobbar efter och att det finns många faktorer som kan påverka planerna. Vi tar gärna emot synpunkter på listan. Dokumentet är inte en fullständig förteckning, utan ska ses som en översikt, säger Jonas Wessel.

PTS arbetar just nu med tilldelningen av 800 MHz-bandet där en auktion är planerad att starta i februari/mars 2011. Därefter följer flera tilldelningar.

- Det handlar om drygt 500 MHz i intressanta band de närmaste tre-fyra åren, säger Jonas Wessel.

 • Föreslagna undantag från tillståndsplikt 2010:
  bl.a. mittluckan i 800 MHz-bandet
 • Beslutad tilldelning under 2011:
  800 MHz-bandet
 • Beslutad tilldelning:
  1800 MHz-bandet, denna tilldelning har skjutits på framtiden med anledning av en pågående rättslig prövning i bandet.
 • Eventuella tilldelningar under 2011:
  2,3 GHz-bandet, 2010-2025 MHz, 1785-1805 MHz, 10,5 GHz-bandet samt 3,5 GHz-bandet
 • Eventuella undantag från tillståndsplikt 2011:
  75 GHz-bandet, 5,8 GHz-bandet
 • Eventuella tilldelningar under 2012-2013:
  2,8 GHz-bandet och 1,4 GHz-bandet
 • Eventuella tilldelningar 2013-:
  3,8-4,2 GHz-bandet

Inriktningsplanen kommer att uppdateras årligen och vid behov.

Läs PTS inriktningsplan för spektrumhantering

För mer information:
Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn 073-066 57 58
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55