PTS undersöker marknadens intresse för tre frekvensband

2010-10-08

Kommunikationsmyndigheten PTS frågar nu marknadens aktörer om hur mycket frekvensutrymme de är intresserade av och även vad de tänker sig att använda frekvenserna till. De aktuella banden är 2010 MHz, 3,5 GHz och 10,5 GHz.

Behovet av frekvenser för yttäckande radioaccess är stort och kommer att öka under de närmaste åren då efterfrågan på t.ex. mobila bredbandstjänster ökar. Dessa band är även lämpliga för radiolänk.

Gemensamt för de tre banden är att PTS föreslår teknik- och tjänsteneutrala tillståndsvillkor.

2010 MHz-bandet

2010 MHz-bandet omfattar sammanlagt 15 MHz. Bandet kan exempelvis komma att användas för LTE TDD, FDD-nedlänk eller IMB (Integrated Mobile Broadcast). Bandet är harmoniserat för fast och mobil radio.

Under 2004 tilldelade PTS bandet för yttäckande mobildatakommunikation. Sex operatörer fick tillstånd för olika kommuner i landet, men tillstånden återkallades eftersom utbyggnadskraven inte efterlevdes.

3,5 GHz-bandet

3,5 GHz-bandet omfattar sammanlagt 2×28 MHz. Under 2003 tilldelades tillstånd i 3,5 GHz-bandet för yttäckande radioaccess på länsbasis. Det finns idag totalt 12 lediga länstillstånd i bandet. Tillståndstiden för dessa går ut den 31 mars 2023.

Bandet är harmoniserat för fast och mobil radio. I Sverige används det för trådlöst bredband (BWA – Broadband Wireless Access).

10,5 GHz-bandet

10,5 GHz-bandet omfattar sammanlagt 2×168 MHz. Delar av 10,5 GHz-bandet används idag för fast yttäckande radioaccess (FWA – Fixed Wireless Access) i två län, Gotlands och Hallands. Tillståndstiden för dessa tillstånd går ut den 31 mars 2023.

I delar av 10,5 GHz–bandet finns användning som är undantagen från tillståndsplikt, till exempel amatörradio, SRD/ UWB och lågeffektradar.

Försvarsmakten disponerar i dag en del av frekvensutrymmet i bandet. PTS kommer efter denna konsultation att analysera bandet för civil användning.
Svaren på de tre konsultationerna ska ha inkommit till PTS senast 26 oktober 2010.

För mer information:
Jonas Wessel, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn 08-678 57 77