Trådlös kommunikation i bröllopsstockholm kräver extra frekvenser

2010-06-17

Stora evenemang kräver extra frekvenser. PTS har tilldelat extra frekvenser inför helgens kungliga bröllop så att kommunikationen ska fungera när hela staden är arenan.

Vid stora evenemang, som exempelvis VM i fridrott eller ett kungligt bröllop, ökar behovet av frekvenser dramatiskt; många tv-bolag vill sända och mängder av trådlösa mikroner och walkie-talkies ska pratas i etc. Trådlös kommunikation kräver frekvenser, och kommunikationsmyndigheten PTS har under våren planerat frekvenserna och delat ut de tillstånd som behövs i samband med kronprinsessbröllopet.

Tillfälliga tillstånd möter behovet

PTS har totalt tilldelat drygt 30 tillstånd för radiosändare. Ett drygt tiotal olika tv- och mediebolag har sökt tillfälliga tillstånd för att använda radiosändare. I de flesta fall har samma bolag sökt frekvenser för både trådlösa mikrofoner, mobila videolänkar och kommunikationsradio (walkie-talkie). Dessa utrustningar använder frekvenser i olika delar av spektrumet. 142 frekvenser är tilldelade för trådlösa mikrofoner och så kallad in ear-kommunikation.

Brist på frekvenser för utrymmeskrävande videolänkar

PTS har hittills kunnat tillgodose allas önskemål om frekvenser, men speciellt för mobil videolänk har det varit tufft. Mobil videolänkutrustning fungerar ofta i 2 GHz-området och det råder brist på tillgängliga frekvenser i detta frekvensband. En videokanal kan kräva en bandbredd på upp emot 20 MHz jämfört med en talkanal som har en bandbredd på 25 kHz (dvs. 800 gånger så mycket). PTS har tilldelat totalt 312 MHz för enbart mobil videolänk - endast 16 MHz finns kvar att tilldela vid behov.

PTS planerar och tilldelar även frekvenser för personskydd och speciellt vid ett sådant här tillfälle, när det förväntas komma många gäster av hög dignitet, är detta ett omfattande arbete.

Minska risken för störningar

Medarbetare från PTS radiotillsyn kommer att finnas på plats både innan och under bröllopet, bland annat för att hantera eventuella uppkomna radiostörningar. För att minska risken för störningar har PTS mätt tilldelade frekvensområden i förväg för att få statistik på beläggningsgraden.

För mer information:
Anders Palmberg, enhetschef mobil radio, tfn 070-340 58 57 eller PTS presstjänst 08-678 55 55.

Fakta

Kommunikationsmyndigheten PTS är den myndighet som är ansvarig för planering och användning av radiospektrum i Sverige. Den som vill använda en radiosändare, som inte är undantagen från tillståndsplikt, måste alltid först ansöka om tillstånd. PTS strävar efter att tillgängligt frekvensutrymme ska användas effektivt och att tillståndshavare ska kunna använda sin radioutrustning i en radiomiljö som i möjligaste mån är fri från störningar.