200 MHz i tre spektrumauktioner

2011-10-28

PTS bjuder in till tre spektrumauktioner i 2010 MHz-, 3,5 GHz- och 10,5 GHz-banden. Tillsammans omfattar auktionerna 200 MHz. Sista ansökningsdag är 29 november 2011.

Användningen av mobila tjänster ökar dramatiskt och marknaden efterfrågar mer spektrum. PTS strävar efter att så snabbt möjligt som göra spektrum tillgängligt för marknaden, och därmed bidra till att skapa förutsättningar för att konsumenterna ska kunna få bättre bredband i enlighet med regeringens bredbandsstrategi.

PTS bjuder nu in till tre spektrumauktioner i frekvensbanden 2010 MHz, 3,5 GHz och 10,5 GHz. Tilldelningarna omfattar drygt 200 MHz, med vissa geografiska begränsningar. De utgör en del av PTS mål att tilldela mer än 500 MHz i intressanta band de närmaste åren.

Tillståndshavarna kan själva, med vissa begränsningar, välja vilken teknik och vilka tjänster de vill använda i banden.

2010 MHz-bandet

2010 MHz-bandet består av ett nationellt tillstånd om 15 MHz. Bandet har flera egenskaper som marknaden efterfrågar, t.ex. bra kapacitet och räckvidd. Det är internationellt harmoniserat. Auktionen är planerad till den 8 december 2011.

3,5 GHz-bandet

3,5 GHz-bandet omfattar 13 länsbaserade tillstånd om 2x28 MHz, som gör det möjligt för regionala aktörer att erbjuda elektroniska kommunikationstjänster. Auktionen är planerad till den 8 december 2011.

10,5 GHz-bandet

10,5 GHz-bandet omfattar 2x84 MHz men med begränsningar i två län som redan är tilldelade. Bandet är lämpligt för radiolänk för matning av basstationer för mobilt bredband, som det finns stor efterfrågan på. Auktionen är planerad till den 9 december 2011.

 

Länk till begräningsningsbeslut och allmän inbjudan 2010 MHz-bandet

Länkt till begränsningsbeslut och allmän inbjudan 3,5 GHz-bandet

Länk till begränsningsbeslut och allmän inbjudan 10,5 GHz-bandet

 

Sista ansökningsdag för alla tre auktionerna är den 29 november 2011. Då ska även bud och deposition ha kommit in till PTS. Samtliga auktioner genomförs i en sluten budrunda för varje auktion.

För mer information:
Jonas Wessel, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn 073-066 57 58.