2011

PTS underrättar Teracom att justera priser för ljudradio och fri-tv

2011-10-07 Myndigheten har anledning att tro att Teracom inte följer sina skyldigheter om kostnadsorienterad prissättning.

PTS tilldelar 56 MHz kanalbandbredd i 15 GHz-bandet från 1 november

2011-09-15 PTS påbörjar tilldelning av 56 MHz kanalbandbredd i 15 GHz-bandet från 1 november 2011.

PTS godkänner överlåtelse av frekvenser i 1800 MHz-bandet

2011-08-15 PTS medger att Tele2:s, Telenors och Spring Mobils frekvenser i 1800 MHz-bandet överlåts till Net4Mobility.

PTS beslutar om skärpning av tekniska regler i 900 MHz-bandet

2011-07-04 Bördan för att hantera störningar på tågsystemet GSM-R ska delas mellan användare av systemet och tillståndshavarna i 900 MHz-bandet.

PTS planerar för auktion i 1800 MHz-bandet till hösten

2011-05-26 Rättslig klarhet gör att PTS planerar att genomföra en auktion i 1800 MHz-bandet under hösten.

PTS föreslår skärpning av tekniska regler i 900 MHz-bandet

2011-05-06 PTS föreslår att bördan för att hantera störningar bör delas mellan användare av tågsystemet GSM-R och tillståndshavare i 900 MHz-bandet.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2011-05-05 Närmast på tur är auktioner i tre frekvensband under hösten.

PTS vill ha synpunkter på förslag om tre spektrumauktioner

2011-04-27 PTS vill senast 25 maj 2011 ha synpunkter på planerade auktioner i 2010 MHz-, 3,5 GHz- och 10,5 GHz-banden.

Nya tillståndsvillkor i 2,1 GHz-bandet utan krav på viss teknik eller tjänst

2011-03-30 PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för 2,1 GHz-bandet.

Rättslig klarhet om 900 MHz-bandet

2011-03-02 Från 24 maj 2011 kan 900 MHz-bandet användas även för 3G och 4G.

Sida 2 av 3
« 1 2 3 »