Första steget av 1800 MHz-auktionen klar – två budgivare vidare till andra steget

2011-10-13

Post- och telestyrelsen genomför just nu en auktion där frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet tilldelas. Första delen av auktionen, där tre budgivare deltog, är nu klar. Auktionen fortsätter på måndag den 17 oktober.

Auktionen i 1800 MHz-bandet genomförs i två steg och det första är nu klart efter 18 budrundor. Tre budgivare deltog och gav bud på totalt 2x35 MHz, uppdelade på sju frekvensblock om 2x5 MHz.

Delresultat efter steg 1:

Budgivare

Block/frekvensmängd

Pris SEK

Net4Mobility HB

2 block, 2x10 MHz

430 000 000

TeliaSonera Mobile Networks AB

5 block, 2x25 MHz

919 999 999

Totalt

 

1 349 999 999

 

Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvensblock i steg 1 av auktionen.

Syftet med steg 1 var att fördela nytt spektrum mellan budgivarna och allt frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet är härmed fördelat. Men auktionen är ännu inte avslutad utan fortsätter i steg 2.

Steg 2 – placering av nytt och redan tilldelat spektrum

I steg 2 avgörs var tillståndshavarnas frekvensblock ska placeras i frekvensbandet.

I steg 2 deltar vinnande budgivare från steg 1 liksom de tillståndshavare som redan har tillstånd i bandet. De redan tilldelade tillstånden omfattar 2x35 MHz och placeringsomgången omfattar därför 2×70 MHz. Alla tillståndshavare i bandet är garanterade att få sammanhängande spektrum.

Steg 2 av auktionen börjar på måndag och beräknas vara avslutad inom två arbetsdagar.

Efter att steg 2 har avslutats publicerar PTS var i bandet tillståndshavarna är placerade samt hur mycket de totalt sett (steg 1 och 2 tillsammans) ska betala i auktionslikvid.

Med tilldelningen i 1800 MHz-bandet vill PTS få ut mer frekvenser på marknaden, som är ett av målen i regeringens bredbandsstrategi. Syftet är att göra det möjligt för nya och nuvarande aktörer i bandet att erbjuda konsumenterna exempelvis bredbandstjänster.


Mer information om auktionen

För mer information:
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55
 

Fakta:

Följande har möjlighet att lägga bud på placering i steg 2:

Frekvensmängd i tidigare tillstånd (MHz)

Frekvensmängd vunnen i steg 1 (MHz)

Total frekvensmängd (MHz)

Net4Mobility HB

2x25

2x10

2x35

TeliaSonera Mobile Networks AB

2x10

2x25

2x35