PTS återupptar tilldelning av 2,3 GHz-bandet och bjuder in till informationsmöte

2011-11-25

Post- och telestyrelsen (PTS) återupptar nu tilldelningsprocessen för 2,3 GHz-bandet.

En auktion är planerad till senare delen av hösten 2012.

PTS bjuder nu in till ett informationsmöte för att ge intressenter möjlighet att lämna sina synpunkter kring tilldelningen av bandet.

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Tid: Torsdag den 19 januari 2012, kl. 10.00-12.00

Anmälan sker via mejl till Anna.Helmersson@pts.se senast den 16 januari 2012.