PTS auktion av spektrum i 1800 MHz-bandet startar i dag

2011-10-11

I dag startar auktionen för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet. Följ auktionens förlopp i slutet av varje dag på PTS webbplats.

Med tilldelningen i 1800 MHz-bandet vill PTS få ut mer frekvenser på marknaden, som är ett av målen i regeringens bredbandsstrategi. Syftet är att göra det möjligt för nya och nuvarande aktörer i bandet att erbjuda konsumenterna exempelvis bredbandstjänster.

I auktionen tilldelar PTS en spektrummängd om 2×35 MHz. I bandet finns också sedan tidigare tillståndshavare som innehar totalt 2x35 MHz.

Två steg i auktionen

Auktionen kommer att genomföras i två steg.

I steg 1 fördelas auktionens 2×35 MHz bland auktionsdeltagarna. Såväl nya aktörer som befintliga tillståndshavare i 1800 MHz-bandet kan delta. Det finns ingen begränsning för hur mycket spektrum en aktör får köpa.

I steg 2 avgörs placeringen i bandet. Då deltar vinnande budgivare från första steget liksom de tillståndshavare som redan har tillstånd i bandet. Placeringsomgången omfattar därför 2×70 MHz.

Alla tillståndshavare i bandet är garanterade att få sammanhängande spektrum.

Tillstånden är med vissa begränsningar teknik- och tjänsteneutrala, vilket gör att tillståndshavare kan välja vilken teknik och vilka tjänster som ska användas i bandet.

Följ auktionen på pts.se

Under steg 1 av auktionen kommer PTS att i slutet av varje dag, tidigast kl. 16.45, publicera information om hur många budrundor som avslutats och summan av alla bud, se www.pts.se/1800mhz

Efter att steg 1 av auktionen har avslutats kommer PTS att publicera delresultat: namnen på samtliga budgivare, vinnare i auktionen, hur stor frekvensmängd de vunnit samt till vilket pris. Notera att auktionen i sin helhet inte är avslutad, utan den fortsätter med steg 2.

Mer information om auktionen

För mer information:
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55
 


Fakta om tillstånden i 1800 MHz-bandet:

Det finns i dag flera aktörer i bandet liksom i närliggande band som erbjuder konsumenterna tjänster. Det finns därför inget så kallat spektrumtak i auktionen. Det innebär att det inte finns några begränsningar för hur mycket frekvenser en deltagare i auktionen får bjuda på.

Tillstånden i auktionen börjar gälla den 1 januari 2013 och tillståndstiden blir 25 år.

I bandet finns också sedan tidigare tillståndshavare som innehar totalt 2x35 MHz.

Hur auktionen ska gå till och hur tillstånden begränsas regleras i PTS föreskrifter för spektrumauktioner (PTSFS 2008:1), i ett begränsningsbeslut och i en allmän inbjudan.

PTS föreslår att 2x5 MHz i bandet ska undantas från tillståndsplikt. Det innebär att dessa frekvenser kan användas av alla utan att det krävs tillstånd från PTS, vilket minskar inträdeshindren.