PTS avbryter planerad auktion i 2010 MHz-bandet

2011-11-25

Post- och telestyrelsen (PTS) avbryter den pågående auktionsprocessen för tilldelningen av tillstånd att använda radiosändare i 2010 MHz-bandet.

EU-kommissionen har inlett en konsultation angående harmonisering av 2010 MHz-bandet. PTS bedömer att detta ändrar förutsättningarna för den auktion som var planerad till den 8 december 2011 och avbryter därför den pågående auktionsprocessen.

Det är viktigt att alla intressenter har tillgång till all relevant information, så att de har samma förutsättningar när de ska värdera tillståndet i bandet.

Processen inom EU kan leda till att 2010 MHz-bandet harmoniseras för en specifik tillämpning på EU-nivå. I konsultationen finns två huvudsakliga scenarier för teknisk harmonisering omnämnda. Harmoniseringen påverkar också framtida tillgång till utrustning och bilaterala koordineringsavtal.

PTS har för avsikt att genomföra auktionen så snart som möjligt när PTS bedömer att det råder tillräcklig klarhet kring den tekniska harmoniseringen av bandet för att det ska vara möjligt för intressenter att göra en relevant värdering.

Tilldelningen av 3,5 GHz- och 10,5 GHz-banden påverkas inte av detta, utan där fortsätter processen som planerat.

EU-kommissionens konsultation gäller frekvensbanden 1900-1920 och 2010-2025 MHz.

PTS beslut att avbryta auktionsprocessen  

För mer information:
Kristian Viidas, spektrumavdelningen, tfn 073-640 58 63