PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2011-12-15

PTS uppdaterar nu sin inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. Närmast på tur är auktion i 2,3 GHz-bandet, som omfattar cirka 100 MHz.

Post- och telestyrelsen (PTS) strävar efter att så snabbt som möjligt göra spektrum tillgängligt för marknaden. Konsumenternas efterfrågan ökar, de vill använda allt fler tjänster och de vill ha mobil tillgång till dem. Därför behövs mer IT-infrastruktur med hög kapacitet i Sverige, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi.

Inriktningsplan för ökad transparens

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering hur myndigheten ska tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med inriktningsplanen är att öka transparensen och därmed ge marknadsaktörerna bättre möjligheter att planera sina investeringar.

Inriktningsplanen presenterades för första gången i september 2010 och PTS meddelade då att ambitionen är att de närmaste åren tilldela minst 500 MHz spektrum. Planen uppdaterades i maj 2011 och nu sker ytterligare en uppdatering.

Tilldelningar och beslut sedan i maj

Sedan maj har PTS tilldelat tillstånd i tre auktioner: 1800 MHz-bandet (70 MHz), 3,5 GHz-bandet (56 MHz i Jönköpings län) och 10,5 GHz-bandet (112 MHz). Därutöver har PTS gjort 56 MHz-kanaler tillgängliga för radiolänk i 15 GHz-bandet.

Inriktning framöver

 • Beslutad tilldelning under 2012:
  2,3 GHz
 • Eventuella tilldelningar under 2012/2013:
  2010 MHz, 1,5 GHz, 1785–1805 MHz och 75 GHz
 • Eventuella undantag från tillståndsplikt 2012:
  1878,1–1879,9 MHz (GSM) och 64-66 GHz
 • Eventuella tilldelningar under 2013-:
  47-68 MHz, 450-470 MHz, delar av 2,8 GHz, delar av 3,8–4,2 GHz och 39,5–43,5 GHz

Principer om teknik- och tjänsteneutralitet

Inriktningsplanen beskriver även huvudsaklig användning i dag i olika frekvensband. Andra användningar är dock möjliga i andra frekvensband på grund av de ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011. Enligt ändringarna ska frekvensutrymme tilldelas enligt principerna för teknik- och tjänsteneutralitet.

PTS poängterar att planen är en inriktning och att många faktorer kan påverka. Planen uppdateras årligen och vid behov, och PTS tar gärna emot synpunkter på den.

Läs PTS inriktningsplan för spektrumhantering (pdf, nytt fönster)

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrumavdelningen, tfn 070-811 40 74
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55