PTS vill ha synpunkter på förslag om tre spektrumauktioner

2011-04-27

Kommunikationsmyndigheten PTS vill ha synpunkter på planerade auktioner i 2010 MHz-, 3,5 GHz- och 10,5 GHz-banden. Svar ska ha inkommit senast 25 maj 2011.

Användningen av mobila tjänster ökar dramatiskt och marknaden efterfrågar mer spektrum. PTS strävar efter att så snabbt möjligt som göra spektrum tillgängligt för marknaden, och därmed bidra till att skapa förutsättningar för att konsumenterna ska kunna få bättre bredband i enlighet med regeringens bredbandsstrategi.

Under hösten 2011 planerar PTS att tilldela tillstånd i frekvensbanden 2010 MHz, 3,5 GHz och 10,5 GHz. Tilldelningarna omfattar drygt 200 MHz, med vissa geografiska begränsningar. De utgör en del av PTS mål att tilldela mer än 500 MHz i intressanta band de närmaste åren.

Tillståndshavarna kan själva välja vilken teknik och vilka tjänster de vill använda i banden.

PTS remissar nu förslag till allmän inbjudan och så kallat begränsningsbeslut för de tre auktionerna. Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 25 maj 2011.

För mer information:
Jonas Wessel, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn 073-066 57 58.

Fakta om banden

2010 MHz-bandet består av ett nationellt tillstånd om 15 MHz. Bandet har flera egenskaper som marknaden efterfrågar, t.ex. bra kapacitet och räckvidd. Det är internationellt harmoniserat.

3,5 GHz-bandet omfattar tolv länsbaserade tillstånd om 2x28 MHz, som gör det möjligt för regionala aktörer att erbjuda elektroniska kommunikationstjänster.

10,5 GHz-bandet omfattar 2x84 MHz men med begränsningar i två län som redan är tilldelade. Bandet är lämpligt för radiolänk för matning av basstationer för mobilt bredband, som det finns stor efterfrågan på.