SavMAN AB vann tillstånd i Jönköpings län

2011-12-08

Post- och telestyrelsens auktion av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet har avslutats. Budsumman var 107 000 kronor.

Den aktuella tilldelningen i 3,5 GHz-bandet omfattar 13 länsbaserade tillstånd om 2x28 MHz, som gör det möjligt för regionala aktörer att erbjuda elektroniska kommunikationstjänster.

Auktionen genomfördes i en sluten budrunda, dvs. budgivare kunde skicka in ett bud per tillgängligt tillstånd till PTS. Budöppning och även tilldelning av tillstånd skedde idag.

Vinnare i auktionen är SavMAN AB som har vunnit ett tillstånd i Jönköpings län. SavMAN AB ska betala 107 000 kronor i auktionslikvid.

Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala. Tillståndshavaren väljer själv teknik och användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren.

Tillstånd i följande län blev inte sålda i auktionen: Blekinge, Dalarna, Gotland, Kalmar, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland

PTS kommer nu att analysera hur återstående tillstånd ska hanteras.

Läs beslutet


För mer information:
Kristian Viidas, spektrumavdelningen, tfn: 073-640 58 63
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55