Teracom ska justera priserna för ljudradio och fri-tv

2011-12-01

Teracoms priser för utsändning av ljudradio och fri-tv ska baseras på bokförda kostnader samt en skälig avkastning, enligt de skyldigheter PTS beslutat om.

Teracoms skyldigheter innebär bland annat att företagets prissättning av utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-tv ska baseras på företagets bokförda kostnader inklusive en skälig avkastning på investerat kapital.

PTS underrättade i oktober Teracom om att myndigheten hade anledning att tro att företagets prissättning inte var baserad på det kostnadsunderlag Teracom lämnat till PTS.

Eftersom Teracom inte justerat sina priser enligt underrättelsen förelägger nu PTS företaget. Föreläggandet gäller omedelbart. 

Länk till föreläggandet

För mer information:
Anders Öhnfeldt, chef för enheten för utsändnings- och accesstjänster, tfn: 073-644 56 56.

Bakgrund

PTS beslutade under 2009 och 2010 att Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna för utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-tv via marknät. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden. En av dessa skyldigheter innebär att priset för utsändnings­tjänsterna ska baseras på Teracoms bokförda kostnader samt en skälig avkastning.

Läs mer om Teracoms skyldigheter