Hi3G vann tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2011-12-09

Post- och telestyrelsens (PTS) auktion av tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet har avslutats. Budsumman blev ca 4 miljoner kronor.

10,5 GHz-bandet är uppdelat i tre tillstånd som totalt omfattar 2x84 MHz men med begränsningar i två län, Gotland och Halland, som redan är tilldelade. Bandet är lämpligt för radiolänk för matning av basstationer för mobilt bredband.

Vinnare i auktionen är Hi3G Access AB (3) som har vunnit två tillstånd och ska betala 4 000 100 kronor.

Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala. Det innebär att tillståndshavaren själv väljer teknik och användningsområde inom ramen för tillståndsvillkoren.

PTS kommer nu att analysera hur det återstående tillståndet ska hanteras.

Läs beslutet

För mer information:
Jonas Wessel, enhetschef spektrumavdelningen, tfn 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55